VOF Adbeco respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting te doen, belastingaanslagen te beoordelen, toeslagen te beoordelen en voorlopige aanslagen/toeslagen aan te passen op uw verzoek. Wij zullen uw gegevens NOOIT voor andere doeleinden gebruiken. Onze werknemers en door ons eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uitgezonderd de wettelijke verplichting van de belastingdienst in het kader van wet- en regelgeving te verstrekken gegevens. Dit is onder andere in de wet AWR, algemene wet rijksbelastingen geregeld.

Dit is de link naar de volledige tekst van die wet AWR:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01

VOF Adbeco gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

 • Wij vragen bij u periodiek financiële en persoonlijke gegevens op voor bovenstaande beschreven werkzaamheden. U verstrekt deze per post, per e-mail of mondeling.
 • Wij vragen bij u periodiek financiële en persoonlijke gegevens op voor bovenstaande beschreven werkzaamheden. U verstrekt deze per post, per e-mail of mondeling.
 • Middels de SBA-machtigingen van de belastingdienst verstrekt de belastingdienst ons elektronische kopie aanslagen. U ziet hier periodiek toestemmingsbrieven van komen.
 • Middels de VIA-machtigingen hebben wij inzage in de in het systeem van de belastingdienst beschikbare informatie van u zoals onder andere jaaropgaven werk, uitkering of pensioen, opgaven van banken over saldo’s, beleggingen en hypotheken en WOZ-gegevens van een eventuele koopwoning. U ziet hier periodiek toestemmingsbrieven van komen.
 • Wij bewaren alle gegevens conform de regels van de fiscale bewaarplicht. Dat is in de meeste gevallen voor u maximaal 5 jaar.

VOF Adbeco en beveiligingsmaatregelen.

 • Wij slaan de fysieke gegevens op in afsluitbare kasten.
 • Wij slaan de elektronisch bewaarde bestanden op in een beveiligde ICT-omgeving.
 • Wij voeren de oude gegevens na de bewaarplicht op beveiligde wijze af.

Technische beveiligingsmaatregelen:

 • Up to date virusscan
 • Beveiligde USB-sticks
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen onbeveiligde back-ups maken
 • Geen documenten op privé laptop opslaan

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:

 • Clean desk policy
 • Laptop niet onbemand achterlaten
 • Laptop nooit achterlaten in de auto
 • Privacy screens medewerkers
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen
 • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks

VOF Adbeco en data lekken.
Een data lek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, financiële gegevens of identificerende gegevens van computers of telefoons.
Hieronder vindt U een aantal voorbeelden van beveiligingsincidenten die moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De website met logingegevens is gehackt of is toegankelijk voor derden.
 • Verlies van een laptop of USB-stick met persoonsgegevens.
 • Salarisstroken van medewerkers zijn per ongeluk naar verkeerde personen gestuurd.
 • Brieven of e-mails worden naar een verkeerd adres gestuurd.
 • Een aanval van een hacker op het ICT-systeem.
 • Een verloren of gestolen telefoon waar persoonsgegevens op aanwezig zijn.

Te nemen acties:
Als wij op basis van bovenstaande niet zeker weten of er sprake is van een beveiligingsincident, stellen we ons in ieder geval alvast de volgende vragen als hulpmiddel:

 • Is er een technisch of fysiek beveiligingsprobleem?
 • Gaat het probleem over de beveiliging van Persoonsgegevens? Ook IP-adressen, telefoonnummers of identificerende gegevens, bijvoorbeeld van hardware, kunnen hieronder vallen.
 • Gaat het om gevoelige gegevens zoals informatie over iemands financiële situatie, zoals salaris of gegevens waar identiteitsfraude mee kan worden gepleegd, zoals een Burgerservicenummer.
 • Zijn er grote hoeveelheden persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk geworden voor derden?
 • Worden de persoonsgegevens beheerd door een leverancier?
 • In geval van een data lek zullen wij U en de autoriteit persoonsgegeven informeren op de voorgeschreven wijze.

Feedback.
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van VOF Adbeco, dan kunt u contact met ons opnemen via 046-4332525 of jan@adbeco-beek.nl. Wij helpen U graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@adbeco-beek.nl.